Het groene hart van (west) Nederland

Kijk, wij van Welkom aan Tafel reizen natuurlijk graag rond en nemen dan de lekkerste producten uit die regio mee naar huis, voor bij jou op tafel. Maar direct naast ons ligt ook een prachtige regio waar ze heerlijke producten maken. Namelijk het Groene Hart.

Het Groene Hart, het grote onbebouwde weidegebied tussen de steden Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht, is een veenweide gebied dat eigenlijk als door een wonder nog steeds (grotendeels) groen is (en niet verstedelijkt). In de jaren zestig van de vorige eeuw vond men de combinatie van een groot groen gebied naast, of eigenlijk midden in, een groot verstedelijkt gebied (de Randstad) van grote betekenis; dat was en is de reden dat het Groene Hart als concept nog steeds bestaat. Door toenemende druk voor wonen en werken is er continu discussie en wordt er aan de randen van het Groene Hart geknibbeld, maar in de basis staat het Groene Hart als een huis (figuurlijk dan).

Het Groene Hart is een veenweide gebied. De bodem bestaat uit laagveen, dat ontstaat als simpelweg planten in moerassen sneller groeien dan ze worden afgebroken. Deze planten stapelen zich dan op tot dikke lagen op de bodem van de moerassen. Veen heeft van nature een hoge grondwaterstand, maar dat was voor gebruik door de mens onhandig; veel te nat en onbegaanbaar. Dus begon men rond het jaar 1000 met de grote ontginning, waarbij de veengronden van het Groene Hart met sloten en gemalen werden drooggelegd en de begroeiing werd verbrand. Hiermee ontstond een begaanbaar en vruchtbaar weidegebied . Op de overs van de oorspronkelijke veen-riviertjes (zoals de Wijde Aa en de Vlist) concentreerde zich bewoning. Echter, door die ontwatering begon de bodemdaling. Het veen viel letterlijk droog en ‘zakte in’ (inklinken). Hierdoor werden grote delen al snel weer te nat.

Tegenwoordig is het Groene Hart vooral in gebruik voor veeteelt en fruitteelt. Ze maken er heerlijke biologische producten zoals kaas, melk, yoghurt. Maar dus ook jam en fruit, en vleesproducten zoals de mooie paté’s van 1906, makers van charcuterie.

Wij maken graag gebruik van deze prachtige lokale producten voor onze borrelplanken en op festivals. De kazen van Van der Heiden uit Bodegraven zijn zo goed dat ze al meerdere internationale kaas-competities hebben gewonnen (ja die bestaan echt), van hun roomzachte blauwader geitenkaas tot hun Roemer oud.

Daarnaast is het Groene Hart een uniek recreatie gebied waar naar hartenlust gefietst, gewandeld en gevaren (van kano tot SUP) kan worden.